Skip to main content
Vår historia

Svanö industrihistoria

Svanö AB började som ett sågverk 1867 på öns östra sida. Sulfitfabriken uppfördes 1906. Ursprungligen hade den en kapacitet på 6 000 – 8 000 ton oblekt sulfitmassa per år men fram till 1934 utökades kapaciteten till 40 000 ton. 1914 bodde 1 500 personer på ön.

Svanö sågverk och brädgård 1890. Ångsågverket, som var i drift under åren 1867–1930, låg vid Svanöns sydvästra strand.