Skip to main content
Diktaren och samhällsdebattören Birger Norman (1914-1996) föddes och växte upp på Svanö. Birger Norman-sällskapet har som uppdrag att vårda och vidga intresset för Birger Norman och hans verk. Styrelsen har sitt säte på Svanö.

Grundad: 2004
Ordförande: Ida Nilsing.
Kontakt