svanö.se grönblåröd
Välj färg här
 22 oktober 2018 kl 18:10 (lokal tid)
vit
vit vit vit

Nyheter

18 oktober 2018
?TERBRUKSSYJUNTAN

3 juli 2017
?TERBRUKSSYJUNTAN

3 juli 2017
ASYLJUNTAN

27 januari 2017
"ASYLJUNTA"

25 februari 2016
Matiné - 28/2 ändrad titel

21 januari 2016
MATINÉFILMER 24/1,14/2, 28

29 november 2015
Ö-RÅDSPROTOKOLL

11 september 2015
Ö-RÅD

7 juli 2015
BIRGER NORMANDAGEN 2 aug

19 februari 2015
LOPPIS PÃ… FH 25/4

« Nyare Äldre »

Ö-RÅDSPROTOKOLL

Här kommer nu protokollet från Ö-rådet i september. För eventuella kommentarer eller frågor ta kontakt med Kulturföreningen: Örådsprotokoll 18/10 2015

Närvarande: 22 personer

Svanö Kulturförening har kallat till mötet via affischer och info i brevlådor

Det bjöds på fika, och soppa fanns till försäljning

Uppfölning av tidigare Öråd

Landsbygdsråd

Marita Lundgren meddelar sin avgång. Malte Norberg för frågan vidare till Lunde PRO. Örådet på Svanö har inget nytt namnförslag.

Fiberdragning

Patrik Klingberg redogör för läget. En ansökan om bidrag har skickats in av Mediateknik till Länsstyrelsen för Svanöprojektet, och svar väntas efter nyår. Likaså nationella direktiv.

Hemsidan

Patrik Klingberg tar emot förslag från öns föreningar (pat.klingberg@gmail.com). Vilka funktioner vill vi ha? Vilka behov har vi?

Klockstapelrenovering

Tack Malte Norberg för material! Arbetet är utfört.

Bagarstugan

Anita Hedman håller i bokning, se hemsidan. Lena Hermansson och Malte Norberg kollar upp om det finns kulturmiljöpengar till målning och renovering. Städning behövs och alla öbor inbjuds att hjälpa till någon dag.

Röjning av sly

Donald Öström har skapat nya vägar på ön. Donald och Anna-Lena Nilsson kommer med nytt datum för Röjardag till våren. Senast blev det lyckat med många som hjälpte till. Elisabeth Öström bjöd på soppa och fika och det tackar öborna för!

Lekparken

Fem familjer har startat projektet och fler har anslutit sig. Kommunen ställer inte upp med material eller bidrag (ännu). Någon form av ekonomisk insamling ska ske för att arbetet med lekparken ska kunna starta till våren. Lekparken kommer stå i hamnen för att bjuda in fler att använda den. Men! Försäkring måste finnas och ev kan Sportklubben som arrenderar marken teckna en sådan.

Skyltar

Fredrik Larsson och Lena Hermansson är ansvariga. Emma Nordangård har gjort ny karta. Toppen! En skylt ska riktas mot farleden. Länsstyrelsen ska inspektera. Lena undersöker möjligheter att tillverka en beständig skylt, att sätta under ”här slutar allmän väg”, till ett rimligt pris med texten ”men ni är välkomna ändå”.

Svanöstenen

I-B Sparring ansvarar för den. Fundament saknas för närvarande.

Lättgympa

Inget har hänt.

Belysning runt Kolbacksberget

Behovet kvarstår. Förslag finns om solcellsbelysning.

Skolungdomarnas sommarjobb

Fyra ungdomar har bl a skött om gräsplaner, elljusspår, hamnen och tennisbanan föredömligt. Malte har varit ansvarig för dem.

Bänkar kring promenadstigen

Sebastian flyttar bänkarna inför vintern.

Majbrasan

FH-föreningen ansvarar.

Nya frågor

Julmarknad

Vill vi ha någon? Frågan väcktes men ännu inget intresse.

Brasa, picknick på Kolbacksberget Fredrik väckte frågan. Inget beslut.

Lucia

Sportklubben brukar hålla i firandet men behöver hjälp med personal. Margita kollar med åk 6

Grämesta om föräldrar kan ställa upp. Ev kan Kulturföreningen hjälpa till. Bokning bör ske snarast.

Filmdag

15 nov ordnas en filmdag med fika i FH-föreningens regi. Film för barn/ungdom, förslagsvis ”Havets sång”.

Kulturarvet/kartan

Svanö är och kan vara mer attraktivt för turister. Länsstyrelsen ska göra en turistkarta över kulturhistoriska platser i länet. För att Svanö ska få komma med behöver vi uppfylla vissa kriterier, t ex kunna erbjuda guidade turer. Svanö klarar kriterierna och har goda chanser att komma med, svar ges i november.

Lena Hermansson pratade om de nya bilderna och kartorna som ska sättas upp på Svanö. Det ska vara möjligt för besökare att ta med sig en karta när man vandrar runt på ön.

Konst och kulturvecka sommaren 2016

Förslag från IB, inriktning miljö.

Ljudsystem

FH behöver ett bättre system. Likaså Birger Norman-sällskapet och Kulturföreningen. Kan flera föreningar gå ihop och betala ett nytt ljudsystem? Birger Norman-sällskapet kan bidra med 1500-2000 kr. Ett ljusmixerbord finns på FH som ska börja användas. Daniel Jonsson pratar mer med Gösta Johansson och tar fram prisförslag.

LIS

Kommunen håller på att skapa en fördjupad översiktsplan med inriktning att lätta på visst strandskydd inom landsbygdsområden för att gynna utveckling. Kommunen vill klassa nordvästra delen av Svanö som strandnära område för ev bebyggelse. Detta motsäger sig Örådet och vill ha kvar strandskyddet just där. Malte Norberg skickar kopior av detta protokoll till berörda myndigheter.

Nästa möte

Sportklubben kallar till möte innan mars månads utgång.

Vi tackar för visat intresse,

Ordförande, Inga-Britt Sparring

Vid protokollet, Marianne Klingberg och Sofia Jonsson

Inlagt 29 november 2015 kl 12:21
Svanö Kulturförening


KALENDARIUM
24 oktober 2018
Bio: Charm?ren

31 oktober 2018
Bio: Huset vid havet

7 november 2018
Bio: Tully

NYHETER
18 oktober 2018
?TERBRUKSSYJUNTAN

3 juli 2017
?TERBRUKSSYJUNTAN

3 juli 2017
ASYLJUNTAN

BUSSTIDER
Nästa avg.
Kramfors - Svanö 18:25
Svanö - Kramfors 18:45
Hela busslistan >>

Copyright © Svanöföreningarna 2004 / info@svano.se / Om svano.se Skapad av Grafico