svanö.se grönblåröd
Välj färg här
 22 oktober 2018 kl 18:41 (lokal tid)
vit
vit vit vit

Föreningar på Svanö

Birger Normansällskapet | Dynäs II | Föreningen Cistern | Föreningen Svanö Hantverkshus | Föreningen Svanöbilder | Kulturföreningen Svarta Svanen | Nya Bostadsrättsföreningen Kontoret | Svanö Båtklubb | Svanö Folkets Hus | Svanö Kulturförening | Svanö Sportklubb | Svanö Vägförening | Ådalens Filmstudio


Svanö Kulturförening

I syfte att bredda kulturlivet på ön och i närområdet bildades 1986 Svanö kulturförening. Under åren har diverse teater- och musikgrupper, fester och andra evenemang för alla åldrar arrangerats.

"Enligt 1500-talsmystikern Jackob Böhme måste vi föreställa oss att paradiset finns, men att det är sönderslaget i skärvor och utspritt över hela jordklotet. Kulturens roll är att leta rätt på skärvorna."

Svanö kulturförening lovar att göra sitt bästa för att bidra med skärvor i sökandet efter helhet och paradis. Till hjälp har de Kramfors Kommuns Kulturenhet, Studieförbunden och den stora publiken.

Förra året 2016 hade vi 30-årsjubileum !!!!

BLI GÄRNA MEDLEM! Årsavgiften är 50 kr. och kan sättas in på
Swedbankkonto:7822-11-61772 meddela dig med namn och E-post.
Vill Du bli mer aktivt deltagande så ring !!!!! Alla, små som stora insatser välkomnas.Svanö Kulturförening
Ordförande: Daniel Jonsson tel: 0730364509
Sekreterare: Sofia Jonsson tel: 0706470220
Kassör: Ulla Hurst tel: 0705577302

På årsmötet 12/2 2017 valdes dessa personer till föreningens styrelse.


Daniel Jonsson ( ordf.) 0730364509
Sofia Jonsson (sekreterare) 0706470220
Ulla Hurst ( kassör) 0705577302
Sebastian Gunnesson 0702842305
Fredrik Larsson 0706470317
Ina Lilja 0734011110
Daniel Rundkvist 0736732101


Vi finns på Facebook:

svano.kultur@hotmail.com


KALENDARIUM
24 oktober 2018
Bio: Charm?ren

31 oktober 2018
Bio: Huset vid havet

7 november 2018
Bio: Tully

NYHETER
18 oktober 2018
?TERBRUKSSYJUNTAN

3 juli 2017
?TERBRUKSSYJUNTAN

3 juli 2017
ASYLJUNTAN

BUSSTIDER
Nästa avg.
Svanö - Kramfors 18:45
Hela busslistan >>

Copyright © Svanöföreningarna 2004 / info@svano.se / Om svano.se Skapad av Grafico